Gün(ler)

:

Saat(ler)

:

Dakika(lar)

:

Second(s)

Kongreye Davet

Değerli Meslektaşlarım,

Altı yıl önce, hep birlikte bir yolculuğa başladık. Onkoloji disiplininin geleceğini birlikte şekillendirmek için çıktığımız bu uzun ve verimli yolculukta, kılavuzumuz bilimsel düşünce, sınırımız ise bilimin evrensel kuralları oldu. Düşünme ve düşünce özgürlüğünü, ortak akıl tekniklerini ve onkolojinin sınırlarını araştırdığımız bu yolculuk altı yıl sonra bizi, başladığımızdan çok daha ileri bir noktaya taşıdı ve taşımaya devam ediyor.

Bizlerin ortak ilgi alanı insan ve onkoloji. Hedef Kanser yolculuğunun yeni etabı, Hedef Kanser 2016, geleneğimiz olduğu üzre hekimler, temel bilimle uğraşanlar ve sektör temsilcilerinden oluşan multidisipliner grubumuzun birlikte fikir yaratacağı, ürün oluşturacağı, mesleğimizin ve hastalarımızın geleceği için önemli kararlar alacağı bir buluşma olacak.

Bu yıl da Hedef Kanser misyonuna bağlı kalarak her disiplinden ve yaş grubundan katılımcılarımızın varlığıyla zenginleşen beyin fırtınası ve tartışma seansları yürütecek, birlikte yarattığımız Ortak Akıl’ı zenginleştireceğiz.

Hedef Kanser 2016, yarım günlük farmakoloji ağırlıklı toplantıları izleyen iki günlük hedefe yönelik tedaviler ve bunların kullanıldığı hastalıkları konu alan oturumlardan oluşacak. Kanser tedavisinde kullanmaya başladığımız ajanları, konu düzenlemesi yapmak amacıyla “doğrudan tümör hücresini hedefleyenler” ve “antikanser immüniteyi aktive edenler” olarak ikiye ayırdık.

Hedefimiz, bu ayrımla her yıl yaptığımız ‘ib’ ve ‘ab’ sınıflandırmasının ötesine geçmek ve hem güncel, hem geliştirilen ilaçları anlamak, bunları doğru kullanma yollarını araştırmak ve elbette –onkologlar olarak ana hedefimiz olan- doğru ilaç geliştirmek için gereken bilgiyi birlikte oluşturmaktır.

Hedef Kanser, yenilikçi oturum tarzını ve paylaşımcı felsefesini siz değerli meslektaşlarımızın varlığı ve katılımlarıyla kazandı. Bu yıl da tüm oturumlarımızda özgür bilgi ve fikir paylaşımı geleneğimiz devam edecek. Oturum başkanlarımız, konuşmacılarımız, katılımcılarımız ve misafirlerimiz fikirlerini özgürce paylaşıp tartışmalara katılabilecekler.

Genç arkadaşlarımızı, bilindik “kongre” üslubundan çok farklı, interaktif oturumlarımıza katılmak için cesaretlendireceğiz ve yeniler eskilerin deneyimlerinden, eskiler de yenilerin fikirlerinden ilham alacak. Oturumlarımız bir bilgi alışverişi değil, bilgi paylaşımını takip eden “bilim üretme” seansları olmaya devam edecek.

Seslendirilen her fikri, en çok da ilk bakışta aykırı görünen fikirleri birlikte değerlendireceğiz, çünkü hepimiz biliyoruz ki bilim, evrensel kuralların içinde ama fiziksel sınırların ötesinde düşünenlerin alanıdır.

Hedef Kanser 2016 Kıbrıs’ta gerçekleşecek ve fikrin bilgiye, bilginin de bilime dönüşmesinin öyküsünü yazmaya devam edecek. Değerli katılımınız başarımızı artıracaktır.

Sevgi ve Saygılarımla,

 

Dr. Erdem Göker

Düzenleme Kurulu Adına